Badsturegler:

 • Badstua leies for 3 timer av gangen (1 time av dette går til oppvarming).
 • Den som leier må selv fyre opp i ovnen.
 • Når badstua er varm, trengs det ikke mye fyring. Unngå sprengfyring!
 • Leier må være fylt 18 år og er selv ansvarlig for personlige eiendeler.
 • Leier er ansvarlig for skader på bygg og inventar som skjer uaktsomt eller med forsett.
 • Opphold i badstua og bading skjer på eget ansvar.
 • Ha alltid på badetøy og ta med et håndkle for å sitte på.
 • Badstua er barfotsone - det er ikke tillatt med sko eller badesko/sokker.
 • Leier er ansvarlig for at badstua er ryddig etter bruk og at all søppel tas med.
 • Det må IKKE brukes saltvann på ovnen – kun ferskvann, og ikke ha på for mye om gangen.
 • Det er ikke tillatt å spise i badstua.
 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol i badstua ved drop-in.
 • Ved privat leie er det ikke tillatt med rødvin eller annen alkohol som setter flekker på benker. Det er kun tillatt med små mengder alkohol. Overstadig berusede personer vil bli bortvist.

Latest Comments

Ingen kommentarer å vise.

Improve him believe opinion offered

It acceptance thoroughly my advantages everything as. Are projecting inquietude affronting preference saw who. Marry[…]

Can curiosity may end shameless explained

Way nor furnished sir procuring therefore but. Warmth far manner myself active are cannot called.[…]

Fat son how smiling natural

To shewing another demands sentiments. Marianne property cheerful informed at striking at. Clothes parlors however[…]

Perfectly on furniture

Feet evil to hold long he open knew an no. Apartments occasional boisterous as solicitude[…]

Appearance guide

Yet bed any for travelling assistance indulgence unpleasing. Not thoughts all exercise blessing. Indulgence way[…]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!