Regler for bruk av Namsen Isbadeklubbs badehus:

 • Alle som bruker klubbhuset/badehuset er ansvarlig for å holde det rent og ryddig.
 • Etter bruk skal all søppel tas med og huset låses.
 • Ikke-medlemmer legger nøkkelen inn i nøkkelboksen på veggen ved døra til badstua.
 • Brukere er selv ansvarlig for personlige eiendeler.
 • Badesko må tas av og tømmes før de tas med inn i badehuset.
 • Utesko tas av rett innenfor døra.
 • Sitt alltid på et håndkle på benkene.
 • Pledd som brukes må henges opp til lufting etter bruk.
 • Brukere av badehuset er økonomisk ansvarlig for skader på bygg og inventar som skjer uaktsomt eller med forsett. Skader må meldes inn umiddelbart til styret i Namsen Isbadeklubb.
 • Gassovnen må behandles med forsiktighet og bør ikke brukes mer enn en time av gangen. Sørg for at fronten av ovnen ikke står nært noe brennbart og at den slås av etter bruk. Instruksjon for bruk ligger i badehuset.
 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol i badehuset, og huset skal kun brukes som omkledningsrom.
 • Ta hensyn til andre brukere av badehuset.
 • Vis hensyn og ta vare på uteområdet.

Styret i Namsen Isbadeklubb 2024:

 • Rigmor Andersen, tlf 915 37 460
 • Ingri Hammer, tlf 416 72 712
 • Heidi Lund, tlf 995 35 608
 • Kirsten Roll Steen, tlf 915 75 709
 • Ola Steen, tlf 900 96 901